ندا رسولیزندگی نامه
داستان کوتاه و رمان نویس، اواخر سال های دبیرستان و دانشگاه با شعر و کمی بعد با داستان کوتاه به حیطه ادبیات وارد می شود
آغاز فعالیت جدی داستان نویسی 1393، رشته تحصیلی: شیمی آزمایشگاهی، همکاری با مجلات رشد نوجوان سال تحصیلی (97-98) و (98-99)

کتاب ها
رمان: هیچ کس این زن را نمی‌شناسد/نشر نیستان97(نامزد جایزه ادبی بوشهر)

جوایز
1.رمان هیچ کس این زن را نمی‌شناسد:نامزد جایزه ادبی بوشهر
2.داستان کوتاه: برگزیده اول جایزه ادبی یوسف
3.داستان کوتاه حریم:برگزیده اول جشنواره داستان های بومی البرز
4.داستان کوتاه روزهای خط خطی: برگزیده اول جشنواره حریم عشق
5.داستان کوتاه شب داغ: برگزیده جشنواره سربازان وطن
6.داستان کوتاه مثل باد: برگزیده جشنواره داستان کوتاه ملی اراک
7.داستان کوتاه جنگ مهر: برگزیده مسابقه داستان کوتاه اقتباسامارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت