محمد جواد جزینیزندگی نامه
متولد سال ۱۳۴۴ اصفهان
کارشناسی رشته نویسندگی داستان کوتاه از lcs امریکا.
طراح و موسس نخستین هنرستان داستان نویس ایران.
مدیر خانه داستان
پانزده سال مسئول آموزش داستان نویسی حوزه هنری
سردبیر مجله ادبیات داستانی

کتاب ها
مجموعه داستان کسی برای قاطر مرده گریه نمی‌کند
مجموعه داستان آن سفیدی
مجموعه داستان ایل بی سوار
ریخت‌شناسی داستان‌های مینی‌مالیستی
آشنایی با داستان‌های پلیسی
آشنای با داستان‌های رئالیسم جادویی
آشنایی با داستان‌های کودک و نوجوان

امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت