احسان عباسلوزندگی نامه
متولد تهران
فوق لیسانس ادبیات انگلیسی
داور جایزه کتاب سال
داور جایزه جلال
داورحایزه پروین
داور جایزه نقد
داور کتاب فصل
...

کتاب ها
کلاژ
واهمه های سرخابی
الینار
در غروبی سرد از پاییز
...نقد ها
نام داستان نشانه‌ای از ماهیت آن باشد.
زیادی خوب بودن گاه نشانه خوب نبودن است.
ظرف زیبا مظروف را مطلوب‌تر می کند.
بیان خاطره هم باید هدفمند باشد.
کیفیت و نوع کلمات در فضاسازی بسیار مهم‌ هستند.
زواید را جراحی کنید.
گاهی باید کوبید و از نو ساخت.
در داستان کوتاه از عنصر تصادف پرهیز کنید.
مخاطب همیشه اصل است.
سادگی در رابطه میان معنا و ترکیب متن هم هست.
خواننده گاه بهترین منتقد است.
نشانه‌ها باید به جواب برسند.
فقط چیزی بماند که کارکردی دارد.
شخصیت‌ها مشخصه فردی داشته باشند.
داستان مینیمال هم نباید خلأ داشته باشد.
گاه پیش از شروع بهتر است به طرح زیبایی برسید.
ترس و تعلیق دو عنصر مخاطب پسند هستند.
راه‌های کوتاه کردن متن را یاد بگیرید.
می شود در عین کثرت تصاویر وحدت داشت.
زبان درست بنیان یک داستان خوب است.
باید داستان، متمرکز باشد و موجز
کوتاه اما موثر بودن یعنی موفقیت.
داستان مسیری است به سمت واقعیت‌های پنهان.
در استفاده از اغراق، اغراق نکنید.
داستان کوتاه چاله‌ای عمیق است.
به شخصیت مجال قهرمان شدن بدهید.
به خواننده اجازه کشف بدهید.
در داستان کوتاه به حاشیه نروید.
توصیف جای گره را نمی گیرد.
داستان کودک را با طرح کامل بنویسید.
قالب‌های بیانی را از نو بسازید.
به یکدستی زبان پایبند باشید.
زبان به مانند نمای متن شماست.
در مینی‌مال‌نویسی از تکرار مطالب پرهیز کنید
از همه امکانات یک موقعیت استفاده کنید.
شاعر نباشید.
می‌شود همواره کمی موجزتر بود.
متن هویت می‌خواهد.
سئوال بدون نشانه و پاسخ نگذارید.
گاهی باید ناظر بی‌رحمی بود.
فاصله میان تناسب را برای حضور طنز بیشتر کنید.
در گول زدن هم صادق باشید.
پایان داستان کودک خیلی مهم است.
ایده داستان با داستان فرق دارد.
همه چیز بر اساس منطق داستانی باشد.
تصویر را از خواننده نگیرید.
ارزش داستانی را پیش از نوشتن در نظر بیاورید.
خلاء های داستان خود را بشناسید.
داستان را به حادثه نسپارید.
هیجان و حس داستان را به روز کنید.


امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت