بهاءالدین مرشدیزندگی نامه
متولد استهبان
كارشناسی ارشد رشته نمایش، گرایش ادبیات نمایشی
دبیر سه دوره جایزه داستان بیهقی

کتاب ها
کتاب‌های داستان:
- «ماهی كه توت فرنگی‌ها سرخ می‌شوند» – مجموعه داستان كوتاه، نشر چشمه، زمستان 1388
- «رؤیای این پاریسی دیوانه» - مجموعه داستان کوتاه، نشر افکار، 1390
- «مراثی یک روایت ساده» - مجموعه داستان، نشر افکار، 1391
- «پنج داستان از کتاب معجزه» ـ مجموعه داستان، نشر نیماژ، 1395
- «استهبان در صدای باد و خاک گم بود» ـ مجموعه داستان، نشر هونار، 1396نقد ها
فرار از کلیشه‌ها
واقعیت و داستان
داستانی که هر کسی نویسنده‌اش است
یک مجال کوتاه و انتظارات داستانی
بازنوشتن داستان
داستانی با سرعت زیاد
چند پاره بودن
هوش مخاطب را جدی بگیرید
برنامه‌ریزی برای داستان
‌یک فیلم پرشتاب
برای پرداخت داستان حوصله به خرج دهید
یک راوی غیرمطمئن
اتفاقی با ضرب‌آهنگی سنگین
تاش رنگ روی بوم
از تغییر نترسید
یک پازل و چند نکته
حسن بازنویسی
ظرفیت پرداخت یک قصه
‌پاسخگویی به مخاطب
جای تخیل کجاست؟
استراتژی خوب و استراتژی بد
کاربردهای داستانی
زمان را چطور خرج کنیم؟
خودتان را محدود نکنید
استفاده کاربردی از فضا
داستانی پر کشش
از شعار تا داستان
توجه به نکات ظریف
کدام شیوه روایت
شخصیت‌های ویژه
شرح یک فریب
بسط بیش از حد موضوع
درک صحیح موقعیت
سوژه‌هایی که داستان نشده‌اند
روایت نوعی از ادبیات
نقطه عطف‌های بی‌‌قصه
یک داستان دو تکه
دست به انتخاب بزنید
رنگ مخصوص به خود
مرز واقعیت صرف و واقعیت داستانی
مسیر را برای تخیل هموار کنیم
بدترین شروع‌ها
خارج شدن از مسیر
زبان قابل فهم
در مزایای تعلیق
فرار از کلیشه رایج
ظرفیت‌های یک سوژه
از تیپ تا شخصیت
اطلاعات غیرضروری
چرخش‌های روایی


امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت