آناهیتا آروانزندگی نامه
متولد 1354- تحصیلات: کارشناسی زبان و ادبیات فارسی محض- کارشناسی ارشد پژوهش هنر- آغاز فعالیت : 1379

کتاب ها
مجموعه داستان « پسرم قدش بلند است»، سوره مهر، چاپ اول 1384- رمان« بگذار تروا بسوزد»، علمی فرهنگی، 1396

جوایز
برگزیده بخش سرمقاله ( به طور مشترک با محمدرضا بایرامی) در هشتمین جشنواره ی دوسالانه ی مطبوعات کودک و نوجوان 1386- برگزیده بخش بازنویسی و بازآفرینی متون کهن در شانزدهمین جشنواره ی بین المللی قصه گویی 1391- شایسته تقدیر در هشتمین دوره جایزه پروین اعتصامی با رمان «بگذار تروا بسوزد» 1397

نقد ها
اتفاق و کشمکش
بگذارید شخصیت‌ها زندگی بکنند
پرهیز از شتابزدگی و شعارزدگی
کشف دوبارۀ زندگی
شناخت جزییات و ضرورت‌های زبان داستانی
حذف اطلاعات اضافی و غیرکاربردی
مخاطب داستان کیست؟
شخصیت‌پردازی به جای گرته‌برداری
داستان ایرانی بنویسید
پررنگ‌تر کردن مشکل اصلی
توقف در نارسایی و ابهام
ذخیرۀ انرژی برای پایان‌بندی
عبور از مرز رئال با منطق باورپذیر
حفظ عطر و عصارۀ داستانی
جلوی کندی و کسالت متن را بگیرید
نشانی اشتباه ندهید
انتخاب راوی نامناسب اثر را به بن‌بست می‌کشاند
وقتی راوی داستان ندارد
تناسب سوژه و نثر و زبان
نیاز به ساز و کار داستانی هدفمند
تغییر درست و تأثیرگذار
ارجاع درست و داستانی
چراها و چگونه‌ها
عبور از مراحل دشوار
داستانی مثال‌زدنی
تعیین تکلیفِ حیاتی
خروج از انجماد
داستان بنویسید
بگذارید داستان دست مخاطب را بگیرد
آسیبِ‌ برخی ترفندهای بسیار‌تکرارشده
یک شخصیت انتخاب کنید
تمرین ایجاز
مطالعۀ نمونه‌های موفق
پاسخ هر پرسش احتمالی در آستین اثر
پرهیز راوی از پرگویی و پراکنده‌گویی
چیزی آن سوی رنج‌ها و رؤیاهای آدمی
سرنخ‌هایی که انتهای آنها به هیچ می‌رسد
موانعی میان متن و قاب داستان
نگذارید معادله محتوای داستان بر هم بخورد
بازنویسی همیشه نجات‌بخش نیست
پنهان‌کاری به اثر آسیب می‌زند
نمایش به جای گزارش
غافلگیر کردن مخاطب با ساختار درست
شخصیت خیالی، متفاوت و تازه‌ای خلق کنید
لزوم رسیدن به سوژه‌ها و شخصیت‌هایی متفاوت
کاشتن بذر اتفاق در موقعیت‌های مناسب
با فاصله به اثر نگاه کنید
ارتباط معنادار میان ماجراهای گذشته و اکنون داستانی
خوابی که به خواب‌زدگی متن می‌انجامد
شوک اولیه‌ای که ماجرا را به اغما کشانده است


امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت