محمدرضا شرفی خبوشانزندگی نامه
محمدرضاشرفی‌خبوشان نویسنده،شاعر و کارشناس ارشد و مدرس زبان و ادبیات فارسی و متولد بیستم مهر ۱۳۵۷ است.چندین مجموعه داستان، رمان و مجموعه‌شعر و زندگی‌نامه و پژوهش از او منتشر شده است. در کارگاه‌های آموزشی و کلاس‌های داستان نویسی متعدّدی درس گفته است و تدریس کرده است و داوری و دبیرعلمی چندین جشنواره داستان‌نویسی را عهده‌دار بوده است. برخی از آثارش به عنوان کتاب سال جمهوری اسلامی و جایزه‌ی جلال، کتاب سال دفاع مقدّس، کتاب سال داستان انقلاب و... برگزیده شده‌اند.

کتاب ها
از واژه ها تهی/ مجموعه غزل/ نشر واج۱۳۸۲
طعم خوش واژه‌ها و یادداشت های بی اهمّیت یک شاعر شهرنشین/ مجموعه شعر سپید/ نشر واج۱۳۸۵
نامت را بگذار وسط این شعر/ مجموعه شعر سپید/انتشارات شهرستان ادب۱۳۹۱/نامزد جایزه قلم زرّین و کتاب سال دفاع مقدس در بخش شعر
بالای سر آب ها/ مجموعه داستان/ انتشارات امیرکبیر/چاپ سوم۱۳۹۵/بهترین اثر برگزیده کتاب سال دفاع مقدّس درسال ۱۳۸۹
موهای تو خانه ماهی هاست/رمان نوجوان/عصر داستان چاپ اول ۱۳۹۲/ انتشارات علمی فرهنگی چاپ سوم۱۳۹۵ چاپ چهارم شهرستان ادب ۱۳۹۶/بهترین اثر برگزیده رمان نوجوان جشنواره داستان انقلاب
یحیی و یاکریم/رمان نوجوان/سوره مهر ۱۳۹۴
عاشقی به سبک ونگوگ/رمان/انتشارات شهرستان ادب/چاپ دوم ۱۳۹۷/نامزد جایزه کتاب سال جلال آل احمد، قلم زرّین و شهید غنی پور
بی کتابی/رمان/ انتشارات شهرستان ادب/ چاپ چهارم ۱۳۹۷/ کتاب سال جمهوری اسلامی ایران و جایزه‌ی جلال آل‌احمد و تقدیرشده در جایزه‌ی شهید غنی‌پور

جوایز
کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در بخش ادبیات داستانی و جایزه جلال آل‌احمد برای رمان بی‌کتابی.کتاب سال دفاع مقدّس در بخش ادبیات داستانی برای مجموعه داستان بالای سرِ آب‌ها. اثر برگزیده‌ی جشنواره‌ی داستان انقلاب در بخش رمان بزرگسال برای رمان روایت دلخواه پسری شبیه سمیر. اثر برگزیده‌ی جشنواره‌ی داستان انقلاب در بخش رمان نوجوان برای رمان موهای تو خانه‌ی ماهی هاست. تقدیر در جایزه‌ی شهیدغنی‌پور برای رمان بی‌کتابی.

نقد ها
زبان و جهان داستان
راویِ رنج‌کشیده
تعبیه‌ی داستان در مکان
راوی به روش استعاره‌ی بالکنایه
تبدیل پیشامدهای عبرت‌آموز زندگی به داستان
کودکان و پیام داستان
ذهن خواننده و رویداد ناگهانی
عرصه‌ای محدود و دشوار برای روایت
ایده‌ی خوب و نثر پالوده
نسبت ایده و قالب داستانی
آزمون داستانک
بناکردن شخصیت منفی بر خلق و خوی اکتسابی
برجسته‌کردن نقطه‌ی کانونی
راه‌های پیداکردن فرازهای قابل حذف
حفظ وجوه داستانی
اعتماد به نشانه‌ها
بازنویسی برای چند کلمه
توسعه‌ی یک داستانک
مراقبت از تأثیر واحد
کارخانه‌ی کلمات
طنّازی فکر اوّلیه
دخالت نویسنده در داستان
کوتاه‌ترین شکل ممکن
راوی اوّل شخص مؤثّر در داستان
شرط کوتاهی داستان
دگرگونی و تحوّل شخصیت
اجرای خوب یک طرح
صحنه و سرنوشت داستان
کارکردهای اسم داستان
بازنویسی و باز هم بازنویسی
راوی در داستان کوتاه
شخصیت و استحکام طرح
صیقل دادن داستان با بازنویسی
ترازوی حجم و روایت
یک سفارش برای تمامی پایان‌ها
جهان ناگفته‌ی راوی
پرسش نویسنده از داستان
داستان شخصیت‌محور
دو پرسش اساسی
داستان‌های لطیفه‌وار
به پرسش‌گرفتن ایده‌ها
نقش طرح در انتخاب راوی
عامل تصادف در داستان
داستان کوتاه و غایت مطلوب
زمینه‌های فرهنگی و رفتار شخصیت‌ها
واسطه‌ها و هدف
داستان و جملات آذین بسته
شیوه های در جریان قرار دادن
منظر راوی
داستانک و کلمه‌ها


امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت